Vikten av att använda bilder som visar mångfald i kampanjer

 In iStock Solutions

1202344480, Lyubov Ivanova

Fotografier och videor som porträtterar människor med varierande bakgrund, etnicitet, kroppstyp, förmåga, ålder och liknande blir allt viktigare för framgångsrika marknadsföringskampanjer. Varför? Därför att konsumenterna visar upp en större variation än någonsin tidigare. En studie gjord 2020 visar att

Photography and video that portrays people of different races, ages, ethnicities, body types, abilities, and more—is increasingly important to successful marketing campaigns. Why? Because consumers are more diverse than ever. A 2020 study found that sökningar efter diverse workplace, diverse group, och multicultural group ökade med mer än 160 % från 2018 till 2019. Den här tredubbla ökningen är *mer än en trend och visar att mångfaldsbilder är ett viktigt verktyg som hjälper varumärken att visa att de förstår och respekterar sin publik och inte bara ser dem som möjliga kunder, utan även som dynamiska, autentiska individer som även har mycket gemensamt. Visst, det finns en social fördel men det är även bra för slutresultatet. Deloittes studie från 2019, ’The Value of Diversity in Advertising’, visar att de varumärken som hade annonserna med mest mångfald såg en högre aktievärdesstegring, 44 % under de senaste två åren, och Googles studie från 2019 om inkluderande annonser visar att 64 % gjorde någonting efter att de hade sett en annons som de ansåg innehöll mångfald eller var inkluderande.

327748_Diversity_campaign_795x400.jpg
846391590, bernardbodo

En metod att uppnå mångfald 2020, är att se bortom bilder av människor med olika ursprung enbart för syns skull, och istället visa en lång rad av människor på icke-stereotypiska sätt. Här är några faktorer att tänka på för att öka mångfalden i ditt visuella innehåll.

 • Ursprung och etnicitet

  Ursprung och etnicitet har möjlighet att täcka en obegränsad kombination av hudfärg, kulturell tradition och nationellt ursprung. Att åskådliggöra det här på ett verkligt varierande sätt betyder att visa människor från ett brett spektrum av olika ursprung och etnisk bakgrund, vilket inkluderar multietnicitet, ursprungsbefolkning och andra underrepresenterade grupper.

 • Kön

  Att marknadsföra könsolikheter betydde en gång i tiden att använda starka, självständiga kvinnor men kön är ett brett koncept som täcker attityder, känslor, roller och beteenden. Det kan vara en hjälp att tänka på kön på två sätt –könsidentitet, hur du ser på dig själv och könsuttryck, den utåtriktade delen av könsidentiteten. Konventionellt sett har kön definierats som maskulint eller feminint, men det är mer komplext och flytande och har vuxit till att även gälla androgyn, trans och andra identiteter. Bilder som visar människor av olika kön kan bli kraftfulla verktyg och ger större mångfald till din marknadsföring.

 • Sexuell orientering

  Bilder av människor med olika sexuell läggning betyder mer än bilder av samkönade par och regnbågsflaggor. Att visa hbtq+-personer (i paraplytermen hbtq+ ingår ett stort antal orienteringar utanför heterosexualitet) i icke-stereotypiska karriärer, som njuter av föräldraskap, blir äldre och mycket mer är ett annat sätt att skapa mångfald och autenticitet till ditt varumärke.

 • Kroppstyp

  Att visa realistiska och mångskiftande kroppar är ett modigt och inkluderande steg, som kan hjälpa din kampanj att sticka ut men även ge ett varumärkeslyft. Traditionellt sett har marknadsföring och reklam framhållit orealistiska kroppstyper från företrädesvis unga vita modeller. Genom att använda bilder som porträtterar människor i alla olika former, storlekar och hudfärger kan knyta an till publiken på ett sätt som känns väldigt autentiskt, vilket är varje varumärkes mål.

 • Förmåga

  Bilder som visar människor som lever med funktionsnedsättning kan hjälpa till att växla från stereotyper och goda intentioner för att istället fokusera på rikedomen och komplexiteten i deras egna liv. Framhäv det individuella istället för deras fysiska eller kognitiva hinder. Detta återspeglar verkligheten att miljontals konsumenter lever aktiva, dynamiska liv trots synliga eller osynliga funktionsnedsättningar. Både de och människorna runt omkring dem förtjänar att bli sedda.

 • Ålder

  Marknadsförare glömmer ofta bort den universella sanningen att vi alla blir äldre. Äldre kunder är en stark och växande målgrupp, men en studie som har gjorts av YouGov visade att 79 % av dem över 50 inte tycker att de är korrekt framställda i reklam. Att visa äldre människor (50+) i dina kampanjer, hjälper din marknadsföring att återspegla verkligheten och ger dig en stor möjlighet att ta del av den här allt viktigare marknaden.

Det finns marknadsundersökningar som visar att mer än två tredjedelar av konsumenterna tycker det är viktigt att företagen som de handlar från uppmärksammar mångfald. iStock ger dig en fantastisk tillgång till exklusiva samlingar, foto-researchers, fotografer, illustratörer och designer som kan hjälpa dig hitta unika, mångfacetterande bilder för alla dina marknadsföringsbehov. Se hur iStock kan hjälpa dig att synas genom bruset, bygga varumärkesmedvetenhet och skapa en personlig relation med dina kunder.

*Getty Images toppar 1 miljon globala sökningar år från år, january 2020

Var artikeln användbar?
Dela denna artikel
Få de senaste tipsen från iStock
Mer resurser för dig