Tre tips för att visualisera hållbarhet i en mer empatiskt värld

 In Branschtrender

1181188394, SolStock

Efter 14 månader som präglats av en global pandemi och rörelser för social rättvisa, förväntar sig konsumenter att varumärken kommunicerar med större empati än någonsin tidigare. Earth Day, som firas globalt den 22 april, är ytterligare en påminnelse om att kunderna även förväntar sig hållbarhetsinriktad kommunikation från både stora och små varumärken. På iStock ökade de globala kundsökningarna efter ”solpaneler på taket” och ”hållbar ekonomi” betydligt 2020. Detta tillsammans med termer som ”empati” och ”tacksamhet”. De välbekanta visuella klichéerna som vanligtvis används för att förmedla miljöfrågor – den ensamma isbjörnen, skorstenar, händer som kupas runt en grodd – är för abstrakta och opersonliga för att sticka ut i dagens överfyllda och sofistikerade visuella landskap.

När vi nu fokuserar på hur vi bäst ska hantera klimatförändringar är detta början på en spännande period för hållbarhet, enligt iStocks Creative Researcher Rebecca Rom-Frank. iStocks Visual GPS-undersökning visade att hållbarhet är en viktig kraft när det gäller amerikanska konsumenters beslutsfattande, då sju av tio konsumenter förväntar sig att varumärken är miljömedvetna i sin visuella kommunikation.

I ett försök att ompröva hur hållbarhet ser ut i kommersiella bilder undersökte iStocks kreativa team klimatförändringsbilder från perioden 2001–2009 och fann att lösningar ofta saknades. 62 % visade konsekvenser, medan endast 9 % visade lösningar. Detta visar ytterligare en omedelbar möjlighet för varumärken att fylla det visuella gapet och skapa positiva känslomässiga kontakter med dagens miljömedvetna konsumenter.

För att stödja stora och små varumärken som vill göra detta, skapade iStock en guideline där man beskriver bästa praxis när det gäller hur man väljer stillbilder, video och illustrationer om hållbarhet. Detta gäller oavsett om ett varumärke försöker förmedla de steg som deras verksamhet tar för att sätta och uppnå hållbarhetsmål, eller försöker få bättre kontakt med konsumenterna genom att visa hur människor gör hållbara val i sina egna liv.

Här följer tre viktiga saker att tänka på:

Berätta den mänskliga historien

2021_EarthDay_Sub1.jpg

1266212565, Kanawa_Studio

För att komma bort från abstrakta visuella metaforer och klichéer, vidta medvetet åtgärder för att göra hållbarhet personlig. Detta eftersom autentiska ögonblick som förmedlar mänskliga kontakter och känslor skapar kraftfullare gensvar hos globala konsumenter. FN: s definition av ”hållbarhet” går ett steg bortom miljövård för att också betona människors hälsa, social jämlikhet och ekonomisk vitalitet.

Även om företag ofta tar upp hållbarhet och ”mångfald och inkludering” som två separata frågor när det gäller de mest effektiva bilderna, bör dessa vara sammanflätade. Klimatförändringar påverkar alla, och Visual GPS visar att 82% av de amerikanska konsumenterna ser sig själva som miljövänliga. Detta innebär att människor bryr sig om hållbarhetsrelaterade frågor oberoende av deras etnicitet, ålder eller kön. Det är absolut nödvändigt att inkludera grupper som tidigare kan ha varit underrepresenterade vid olika skärningspunkter i din visuella kommunikation. Detta gäller bland annat kön, etnicitet, ålder, förmåga, könsidentitet, sexuell läggning och kultur.

Berätta äkta visuella historier om vad individer, samhällen och företag gör för att skydda miljön

2021_EarthDay_Sub2.jpg

1160205101, svetikd

Företag gör mer ambitiösa löften. Fram till 2030 planerar till exempel 75 % av Fortune Global 500-företag att arbeta koldioxidneutralt. Samtidigt förlänger hälften av multinationella vd:ar livslängden för de materiella resurser som deras företag använder genom att gå över till en cirkulär ekonomimodell. Likaså visade Visual GPS att konsumenterna gör många olika saker för att stödja miljön, beroende på vilken livsstil de har. Det kan vara allt från återvinning till att göra hemmet energieffektivt, till att anta en vegansk diet.

Observera att dagens konsument är medveten om ”greenwashing”, vilket innebär att en miljömedveten bild förmedlas genom vanliga, visuella klichéer, även när ett företag inte vidtar åtgärder för att minska sitt fotavtryck. För att bygga förtroende, tveka inte att bredda omfattningen av hållbarhetsbilder och berätta autentiska historier. Välj därför bilder som speglar vad ditt varumärke verkligen gör för att skydda miljön.

Humanisera hållbar teknik och innovation

2021_EarthDay_Sub3.jpg

181062267, querbeet

Under de senaste åren har bilder som visar konsumentval med ”noll avfall” – som till exempel återanvändbara påsar, koppar och sugrör – blivit ett populärt och riktigt bekvämt sätt att förmedla hållbarhet. Men när iStock testade bilder som en del av sitt Visual GPS-arbete, fann man att globala konsumenter svarade tre gånger starkare på bilder som visade förnybar energi. Detta innebär att konsumenterna är bättre än du kanske ger dem erkännande för. Visa att du som varumärke lyssnar, genom att visa hur dessa hållbara tekniker passar in i människors vardag och centrera arbetskraften som får förnybara energikällor att fungera. Det finns ett angeläget behov av att flytta fram det visuella språket för hållbarhet. Därför är det viktigt att hålla jämna steg med både tekniska och sociala framsteg.

För att utforska hållbarhetsinspirerade bilder och video, besök istock.com/se

Var artikeln användbar?
Dela denna artikel
Få de senaste tipsen från iStock
Mer resurser för dig